• Biegły Rewident
  Doradca Podatkowy
  Audytor
  Compliance Expert FICA

  Zaufaj osobie z pasją i doświadczeniem! Zapraszam do współpracy!
 • 1

Zapraszam do współpracy.

Specjalizuję się w zagadnieniach z dziedziny finansów w tym księgowości, podatków, kadr i płac, audytu oraz szeroko rozumianego zarządzania w spółkach prawa handlowego. Posiadam w tym obszarze blisko 20 letnie doświadczenie, poparte szeregiem tytułów zawodowych m.in. Biegłego Rewidenta, Doradcy Podatkowego, Project Managera, Międzynarodowego Specjalisty Inżynierii Finansowej , Międzynarodowego Trenera Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie i inne. Celem prowadzonej przeze mnie Kancelarii THE WAY CONSULTING jest dostarczanie Klientom usług na najwyższym poziomie oraz najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych. Pragniemy stać się Państwa partnerem i doradcą, który wsłuchuje się w potrzeby wynikające ze specyfiki działalności. Oferując naszą wiedzę i doświadczenie jesteśmy w stanie wypracować zindywidualizowane rozwiązania spełniające Państwa oczekiwania.  Siłą firmy są stali, długoletni i zadowoleni Klienci. Zasięg terytorialny naszej działalności nie ma już dla nas granicy. Świadczymy usługi dla Klientów z Francji, Czech, Włoch ...

Główne obszary działalności Kancelarii to:

 • usługi doradztwa podatkowego oraz biegłego rewidenta
 • usługi audytu i controllingu
 • pełna obsługa finansowa i doradcza, podatkowo - księgowa, kadrowo - płacowa firm krajowych i zagranicznych
 • restrukturyzacje firm i działów - od organizacji do kontroli wyników
 • przygotowywanie projektów inwestycyjnych, biznes planów, studium wykonalności inwestycji,
 • opracowywanie systemów HR m.in. systemów motywacyjnych, systemów ocen okresowych i innych systemów wspomagających zarządzanie firmą
 • prowadzenie szkoleń i coachingów
 • tworzenie oprogramowania finansowego i HR
 • współpraca redakcyjna

 

Kluczowe cechy, którymi się kierujemy w swojej pracy to:

 • KOMPETENCJE
 • DOŚWIADCZENIE
 • BEZPIECZEŃSTWO
 • WSPARCIE IT
 • WSPÓŁPRACA
 • GWARANCJA

 

Zapraszam do zapoznania się z wydzielonymi obszarami specjalizacji...

Biegły Rewident i Audytor Wewnętrzny

Posiadam Uprawnienia Biegłego Rewidenta (nr 12746) oraz Audytora Wewnętrznego (nr 662/2004).

Biegły Rewident najczęściej utożsamiany jest z badaniem sprawozdań finansowych. Niemniej jednak coraz częściej od biegłych rewidentów – ze względu na ich szerokie, interdyscyplinarne spojrzenie, ogromne doświadczenie analityczne, wreszcie specjalizacje branżowe – oczekuje się już nie tylko weryfikacji historycznych danych finansowych, ale także spojrzenia w przyszłość i wskazania zarówno szans jak i zagrożeń stojących przed organizacją. Dlatego też zakres usług świadczony przez biegłych rewidentów ewoluuje wraz z rynkiem i stale się rozszerza. Moje doświadczenia w pracy z różnymi firmami, z różnych branży i na różnych stanowiskach stanowi bogate źródło wiedzy i wachlarz wsparcia dla Klienta zgodnie z oczekiwaniami rynku.

Czytaj więcej: Biegły Rewident i Audytor Wewnętrzny

Doradca Podatkowy

Posiadam uprawnienia Doradcy Podatkowego (nr wpisu 11712) oraz Licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg (nr 18875/00)

Oferuję usługi w zakresie:
 • doradztwa podatkowego: porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu podatków dla przedsiębiorców;
 • obsługi księgowej w zakresie ksiąg rachunkowych;
 • sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych;
 • obsługi kadrowo-płacowej;
 • reprezentowania podatnika przed organami administracji skarbowej;
 

Czytaj więcej: Doradca Podatkowy

Trener i Wykładowca

Jestem Certyfikowanym Trenerem Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie z poświadczonymi kompetencjami w 6 obszarach certyfikacji....Wyszkolona kadra pracownicza wpływa nie tylko na poprawę wizerunku Twojej firmy, ale także na dochodowość firmy!

Szkolenie personelu, jest procesem występującym zarówno w postaci czynności przypadkowych, jak i w tych sytuacjach kiedy jest to systematyczny, planowany i bezpośrednio kierowany proces szkolenia - uczenia się. Aby proces uczenia się przebiegał sprawnie, uczący się pracownik musi być poddany kontroli nauczającego. Kontrola jest, bowiem niezbędnym czynnikiem eliminującym błędy w procesie poznania, pozwala również zapobiegać ich ewentualnym skutkom w przyszłości.

Czytaj więcej: Trener i Wykładowca

Project Manager

Jestem Certyfikowanym Project Managerem (IPMA 394/10)... Praca Project Managera polega w dużej mierze na komunikacji - to nieustanne negocjacje: z zespołem projektowym, z interesariuszami, ze zlecającym, podwykonawcami, których celem jest wypracowanie takiego rozwiązania, które jak najlepiej zaspokoi potrzebę biznesową. Praca z ludźmi wymaga specyficznych kompetencji takich jak: umiejętność sprawnego operowania w zmieniającym się środowisku, wykorzystywania szans, rozmawiania z ludźmi, budowania ich zaangażowania w przedsięwzięcie, rozwiązywania konfliktów, budowania wizji i wspierania innowacyjności.

Czytaj więcej: Project Manager

Specjalista HR

Praca w obszarze psychologii behawioralnej oraz społecznej jest moją pasją...Pracownicy są najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest, aby w procesie rekrutacji wyłonić najlepszych kandydatów, idealnie pasujących do organizacji, w której mają pracować. Rekrutacja to szukanie na intuicję. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży.

W działaniach przyświeca mi głównie jeden cel: skutecznie zatrudniać, dbając zarówno o interesy naszych Zleceniodawców, jak i oczekiwania, motywacje i ambicje osób zatrudnianych. Firmę, organizację tworzą LUDZIE!

Czytaj więcej: Specjalista HR

Compliance Expert

Zakres działań prawidłowo działającego systemu compliance jest bardzo złożony i obejmuje każdy aspekt działalności firmy. Głównym jego celem jest wdrażanie mechanizmów, których skuteczność będzie odpowiednio reagować na sygnały ryzyka braku zgodności. Ryzyko braku zgodności musi być pod stałą kontrolą, być monitorowane, być zarządzane. W przeciwnym razie firma może być narażona na poważne problemy m.in.: prawne, finansowe a także wizerunkowe.

Możemy wyróżnić cztery koncepcje funkcji compliance:

Czytaj więcej: Compliance Expert

Cookies

Ta strona używa cookies. Jeśli tego nie akceptujesz zmień ustawienia przeglądarki.