• Biegły Rewident
    Doradca Podatkowy
    Audytor
    Compliance Expert FICA

    Zaufaj osobie z pasją i doświadczeniem! Zapraszam do współpracy!
  • 1

Jestem Certyfikowanym Project Managerem (IPMA 394/10)... Praca Project Managera polega w dużej mierze na komunikacji - to nieustanne negocjacje: z zespołem projektowym, z interesariuszami, ze zlecającym, podwykonawcami, których celem jest wypracowanie takiego rozwiązania, które jak najlepiej zaspokoi potrzebę biznesową. Praca z ludźmi wymaga specyficznych kompetencji takich jak: umiejętność sprawnego operowania w zmieniającym się środowisku, wykorzystywania szans, rozmawiania z ludźmi, budowania ich zaangażowania w przedsięwzięcie, rozwiązywania konfliktów, budowania wizji i wspierania innowacyjności.

Umiejętności komunikacyjne, związane z osiąganiem synergii we współpracy, układają się tu w skomplikowaną konfigurację. Z jednej strony trzeba być bowiem empatycznym, rozumieć problemy innych i znajdować dla nich rozwiązania, a z drugiej strony odpornym na naciski, opanowanym, asertywnym. Być dla ludzi wsparciem, przywódcą wyznaczającym cel i organizującym wokół niego rzeczywistość.

Zaangażowanie w wypracowywany wewnątrz zespołu produkt staje się konieczne i kluczowe nie tylko dla samego Project Managera, ale dla całego zespołu, którego wkład w wypracowywane rozwiązania może być niebagatelny.

Jestem certyfikowanym Project Managerem (nr IPMA 394/10) oraz członkiem Stowarzyszenia International Project Management Association Polska.

Przeprowadziłam wraz z moim zespołem wiele projektów restrukturyzacyjnych oraz wdrożeniowych.

Cookies

Ta strona używa cookies. Jeśli tego nie akceptujesz zmień ustawienia przeglądarki.