1. Audyt i kontrola wewnętrzna
 2. Analiza finansowa w firmie
 3. Jak rozpocząć działalność – podejście prawne i organizacyjne
 4. Jak zarządzać firmą aby odnieść sukces
 5. Zarządzanie płynnością firmy
 6. Metody wczesnego ostrzegania przed kryzysem/upadłością firmy
 7. Jak zbudować efektywną siatkę płac w powiązania z wynikami handlowców/pracowników
 8. Finanse dla niefinansistów
 9. Finanse dla praktyków
 10. Prognozowanie w firmie
 11. Efektywny system ocen pracowniczych - studium przypadku
 12. Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań finansowych
 13. Zarządzanie rentownością firmy
 14. Rachunek kosztów Activity Based Costing
 15. Inwentaryzacja w firmie – jak się przygotować i prawidłowo przeprowadzić
 16. Rezerwy i zobowiązania warunkowe
 17. Dokumentacja wewnętrzna firmy: Polityka Rachunkowości, Regulaminy Pracy, Wynagrodzeń, Premiowania, ZFŚS, Instrukcje oraz procedury wewnętrzne
 18. Amortyzacja – podatkowa oraz wg Ustawy o Rachunkowości

 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami w powyższych obszarach wyślij zamówienie/zapytanie

Wyślij zapytanie

 

Cookies

Ta strona używa cookies. Jeśli tego nie akceptujesz zmień ustawienia przeglądarki.