Wymagam od siebie, a także od osób ze mną współpracujących wysokich aspiracji, ambitnych celów i pracy z zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Uważam bowiem, iż ludzie „rosną” w proporcji do tego, czego od siebie wymagają. Jeżeli będą wymagali od siebie mało, pozostaną „karłami”, jeśli będą wymagali dużo, urosną do miary „olbrzymów”.

Marzenia zmieniają świat, ale bez entuzjazmu nie można zrobić nic wielkiego ani nowego. Jest on tym, co pcha człowieka do przodu.


Witam,

W każdej dziedzinie efektywności maksymalizuje się szanse i minimalizuje problemy. W niczym nie ma to tak dużego znaczenia, jak w odniesieniu do człowieka. Jedynie siły ludzkie owocują rezultatami, a ze słabości nic nie wynika. Z nimi trzeba sobie poradzić…
Moją edukację i pracę zawodową rozpoczęłam w czasach, w których nie były jasne i przejrzyste perspektywy na przyszłość. Można było jedynie wierzyć, że w kraju nastąpią gwałtowne przemiany, że otworzą się rynki i perspektywy ale w jakim kierunku będzie można realizować własne cele ? ...nie było wiadomo. Stanęłam przed pytaniem: „O jaki rozwój własny właściwie mi chodzi? Kim chciałabym być? Jakiego rodzaju wiedzę i umiejętności muszę posiąść, aby moje życie i praca były takie, jak ja chcę? Na co mnie stać? Jakie wymagania muszę sobie postawić?"

Rozpoczęłam od wizji oraz celów na najbliższe lata, jakie bym chciała osiągnąć. (Dziś mogę powiedzieć, że osiągnęłam je wszystkie). Stąd pierwsze kroki poprowadziły mnie do Liceum Ekonomicznego, następnie na wyższe uczelnie tj. Akademię Ekonomiczną w Krakowie, gdzie ukończyłam dwa kierunki: na wydziale ekonomii specjalizację Finanse i Bankowość oraz na wydziale zarządzania i marketingu specjalizację Rachunkowość. Tu otrzymałam gruntowne wykształcenie ekonomiczne, które miałam możliwość „eksperymentować” jednocześnie w praktyce.

Rozpoczęłam swoją pracę zawodową jako finansista na stanowisku główny księgowy, następnie obejmowałam stanowiska kierownicze aż do Prezesa Zarządu jednej ze spółek DAEWOO-FSO. Praca w tej firmie dała mi ogromną satysfakcję. Przeprowadzałam procesy restrukturyzacyjne. Tworzyłam strategie, wdrażałam różnego rodzaju mechanizmy zarządcze. Na przestrzeni mojej wieloletniej kariery zawodowej zbudowałam wiele zespołów ludzi, dla których z biegiem poznawania stawałam się autorytetem…

„Ona była dla mnie inspiracją do podnoszenia swoich kwalifikacji, to ona sprawiła, że ta dziewczyna po szkole zawodowej, którą przyjmowała do pracy 15 lat temu , dziś dobiegając wieku średniego, zdała maturę, skończyła studia, nauczyła się języka angielskiego i zarządza firmą. Dla wielu to standard, ale dla mnie sukces, wiara w siebie, przykład dla moich dzieci, a bez Moniki i Jej rad moje życie zostałoby na poziomie sprzed 15 lat.”

Poprzez efektywne zarządzanie, doradztwo, czy też restrukturyzacje oraz szkolenia doprowadziłam do tego, iż wiele firm generuje rokrocznie zyski, zwiększa swoją wartość na rynku, efektywniej zarządza płynnością finansową nawet w czasach „kryzysu” gospodarczego. Stałam się w wielu firmach dyrektorem ds. rozwoju, doradcą zarządów spółek. Jednocześnie realizowałam sukcesywnie swoje życiowe cele rozwijając własną firmę, której przedmiotem jest zarządzanie finansami, prowadzenie ksiąg handlowych, doradztwo – szeroko rozumiane, usługi biegłego rewidenta i audyty (organizacyjne, finansowe, kadrowe) oraz szkolenia. Obecnie współpracuję z ponad 150 firmami z kraju i zagranicy.

Wymagam od siebie, a teraz również od osób ze mną współpracujących wysokich aspiracji, ambitnych celów i pracy z wielkim rozmachem. Uważam bowiem, iż ludzie „rosną” w proporcji do tego, czego od siebie wymagają. Jeżeli będą wymagali od siebie mało, pozostaną „karłami”, jeśli będą wymagali dużo, urosną do miary „olbrzymów”.

Stąd kolejne kroki w kierunku własnego rozwoju: Skończyłam kolejne uczelnie uzyskując dyplomy:

  • Dyplom “Mastere” Ecole Superieure de Commerce - MBA (ukończone studia podyplomowe - Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa we współpracy z Ecole Superieure de Commerce we Francji oraz University of Strathclyde z Glasgow z Wielkiej Brytanii - główna specjalizacja: inżynieria finansowa)
  • Tytuł Międzynarodowego Specjalisty Inżynierii Finansowej
  • Licencję Ministerstwa Finansów Audytora Wewnętrznego (ukończone studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach Kolegium Zarządzania – specjalizacja: Audyt Wewnętrzny i Kontrola finansowa)
  • Licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych „Certyfikat Księgowy”
  • Tytuł Certified Project Management Associate IPMA

Finalizując edukację w obszarze finansów uzyskałam:

  • Tytuł Doradcy Podatkowego
  • oraz Biegłego Rewidenta

Moja góralska natura i nieustająca chęć rozwoju zaprowadziła mnie obecnie na Wydział Prawa Krakowskiej Akademii - gdzie zamierzam uzyskać tytuł doktora prawa. Od 2015 r. jestem doktorantką tej uczelni, w 2019 roku otworzyłam przewód doktorski - z zakresu prawa konkurencji. W tym samym roku ukończyłam również studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.
Jednocześnie szeroka, moja aktywność badawcza z zakresu finansów i prawa podatkowego wpłynęła na pozytywną decyzję Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w przedmiocie otwarcia przewodu doktorskiego na wydziale finansów i prawa - w tematyce klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Zarządzanie programami compliance stało się kolejnym obszarem mojego zaangażowania.

Moją pasją od dziecka było jednak pomaganie ludziom, stąd zainteresowanie nie tylko ekonomią ale również, a nawet przede wszystkim psychologią zachowań ludzkich. Te dziecięce marzenia zaprowadziły mnie na kolejne szczeble edukacji studiów podyplomowych, w tym pedagogicznych oraz kierunki psychologiczno-socjologiczne. Posiadam m.in.

  • kwalifikacje pedagogiczne w nauczaniu dorosłych Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • Certyfikat Skutecznego Trenera Wewnętrznego,
  • Certyfikat Trenera NLP i inne z zakresu psychologii.

Jestem Trenerem Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie z poświadczonymi kompetencjami w 6 obszarach certyfikacji. Moje portfolio zostało bardzo wysoko ocenione przez asesorów. Współpracuję z firmami w zakresie szkoleń, które w ocenach uczestników są na wysokim poziomie. W skali 6 stopniowej ankiety oscylują wokół 5-6. Niejednokrotnie szefowie firm szkoleniowych pytają: „jak Pani to robi?” ja odpowiadam, że pracę należy wykonać solidnie i z sercem. Wtedy nie ma problemu aby grupa nawet 30 osób dostrzegła korzyści i dokonała obiektywnej oceny. Jestem autorką wielu narzędzi wspomagających zarządzanie takich jak: systemy ocen pracowniczych, systemy motywacyjne, ścieżki kariery, wartościowanie stanowisk pracy, modeli kompetencyjnych, systemów wczesnego ostrzegania; autorka wielu artykułów w różnych magazynach: np. Kadry, Controlling, Praca…

Pomogłam i wciąż pomagam wielu osobom, które zwracają się o pomoc lub też poprzez patrzenie na moją DROGĘ mają życiowy przykład i aspiracje do zmian siebie...jak również moje wsparcie…
„Monika jest niezwykłą kobietą; w tym drobnym ciele tkwi potężna siła i moc, determinacja i upór w dążeniu do celu. Poprzeczki jakie stawia sobie w życiu dla wielu wydają się nieosiągalne ale dla Niej nie ma rzeczy niemożliwych, beznadziejnych, są tylko mniej lub bardziej skomplikowane. Bardzo dużo wymaga od innych, ale najwięcej od siebie. Nie znosi niedbalstwa, przedmiotowego traktowania drugiego człowieka i braku empatii, bo Monika w całym swoim ponadprzeciętnym profesjonalizmie i perfekcji w działaniu, dążeniu do celu nie zatraciła tego co najcenniejsze: człowieczeństwa, wrażliwości na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość. Każdemu pomoże, nieważne czy to dozorca, kucharz, mechanik , nauczycielka czy burmistrz, dla każdego znajdzie czas, wysłucha i doradzi – bezinteresownie.” – Prezes firmy DREWEX

„Po zakończeniu szkolenia, postanowiłam poszukać strony internetowej tej „niezwykłej osoby” i czegoś więcej się jeszcze o niej dowiedzieć, trochę „podpatrzeć” jej drogę do sukcesu i choć w małej części do niej dorównać. Jest dla mnie autorytetem, miło patrzeć jak ciężką pracą brnie po sukcesy.” - Pracownik w firmie MOCATE

Obecnie prowadzę również badania naukowe z zakresu zarządzania kadrami w modelu wczesnego ostrzegania przed kryzysem w firmie, identyfikacji pojawiających się symptomów kryzysu oraz metod stabilnego i efektywnego zarządzania firmą. Praca ta ma stanowić podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w zrealizowanych projektach oraz wskazówki jak przewodzić pracownikom i budować autorytet, jak ich motywować, jak prowadzić firmę z sukcesem…

„Bardzo cieszę się, że los dał mi możliwość poznania „wzoru olbrzymiej siły” w pokonywaniu trudności w drodze do realizacji zaplanowanych zamierzeń” – Marta Treszczyńska firma Mocate

„Nie potrafię wyliczyć jakie fakultety i kursy z dziedziny finansów, ekonomii i nie tylko, Monika ukończyła, osiągnęła wszystko co sobie zamierzyła i dla mnie w tej dziedzinie jest niedoścignionym autorytetem, bo Monika Iwaniec to ”produkt markowy”.” – Zarząd firmy Drewex

Jestem pewna, że dotychczasowa moja DROGA i doświadczenia mogą stanowić znaczący punkt zwrotny dla wielu osób i firm, zarówno na drodze biznesowej jak i osobistej, dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszam do współpracy.

Monika Iwaniec

Cookies

Ta strona używa cookies. Jeśli tego nie akceptujesz zmień ustawienia przeglądarki.