Szkolenia

Finanse i rachunkowość

 1. Audyt i kontrola wewnętrzna
 2. Analiza finansowa w firmie
 3. Jak rozpocząć działalność – podejście prawne i organizacyjne
 4. Jak zarządzać firmą aby odnieść sukces
 5. Zarządzanie płynnością firmy
 6. Metody wczesnego ostrzegania przed kryzysem/upadłością firmy
 7. Jak zbudować efektywną siatkę płac w powiązania z wynikami handlowców/pracowników
 8. Finanse dla niefinansistów
 9. Finanse dla praktyków
 10. Prognozowanie w firmie
 11. Efektywny system ocen pracowniczych - studium przypadku
 12. Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań finansowych
 13. Zarządzanie rentownością firmy
 14. Rachunek kosztów Activity Based Costing
 15. Inwentaryzacja w firmie – jak się przygotować i prawidłowo przeprowadzić
 16. Rezerwy i zobowiązania warunkowe
 17. Dokumentacja wewnętrzna firmy: Polityka Rachunkowości, Regulaminy Pracy, Wynagrodzeń, Premiowania, ZFŚS, Instrukcje oraz procedury wewnętrzne
 18. Amortyzacja – podatkowa oraz wg Ustawy o Rachunkowości

 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami w powyższych obszarach wyślij zamówienie/zapytanie

Wyślij zapytanie

 

Szkolenia podatkowe

 1. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – akcja PIT-y
 2. Reprezentacja i reklama – na tle podatków dochodowych i VAT
 3. Zmiany w podatkach dochodowych
 4. Dotacje na tle podatku dochodowego i VAT
 5. Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 6. Prowadzenie ksiąg handlowych
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej
 8. Formy rozliczania działalności gospodarczej

 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami w powyższych obszarach wyślij zamówienie/zapytanie

Wyślij zapytanie

 

Szkolenia kadrowe

 1. Wynagrodzenia od A do Z – dla początkujących i zaawansowanych
 2. Płace w sytuacjach wątpliwych
 3. Urlopy w praktyce
 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 5. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i innych świadczeń
 6. Podróże służbowe w firmie
 7. Świadczenia na rzecz pracowników – na tle podatku i ZUS
 8. Elastyczne formy zatrudnienia wg Kodeksu Pracy
 9. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i spraw kadrowych
 10. Jak zbudować skuteczny dział HR w firmie

 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami w powyższych obszarach wyślij zamówienie/zapytanie

Wyślij zapytanie

 

Zarządzanie i szkolenia menedżerskie

 1. Systemy efektywnej motywacji pracowników jako skuteczne narzędzie zapobiegające odpływowi wartościowej kadry pracowników w dobie wyjazdów zagranicznych
 2. Elementy przywództwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 3. Warsztat umiejętności menedżera z technikami zarządzania zespołem
 4. Metody i techniki zarządzania zespołem przez cele
 5. Umiejętność zarządzania w sytuacji konfliktu
 6. Jak być menedżerem klienta zewnętrznego i wewnętrznego?
 7. Zarządzanie czasem i organizacja pracy
 8. Strategie rozwoju firmy
 9. Zarządzanie zmianą
 10. Zarządzanie projektem
 11. Zarządzanie sprzedażą
 12. Profesjonalny sekretariat firmy i menedżera
 13. Budowanie kapitału negocjacyjnego
 14. Prognozowanie w firmie
 15. Narzędzia i metody w ocenie ryzyka finansowego współpracy z firmami
 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami w powyższych obszarach wyślij zamówienie/zapytanie

Wyślij zapytanie

 

Umiejętności osobiste

 1. Umiejętność budowania własnej osobowości
 2. Budowanie postawy sprzedażowej handlowca
 3. Diagnoza własnej osobowości, samoocena
 4. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem i „wypaleniem” zawodowym oraz życiowym

Coaching

...Pewnego dnia na podwórko gospodarstwa, w którym zamieszkiwałem będąc dzieckiem, przywędrował nieznany koń. Nikt nie wiedział skąd przybył, a nie miał na sobie żadnego oznaczenia, które mogłoby nam pomóc ustalić jego pochodzenie. Nie mogło być mowy o zatrzymaniu konia, ponieważ z pewnością do kogoś należał. Mój ojciec zdecydował odprowadzić go do domu. Wsiadł na niego, wyprowadził go na drogę i po prostu zaufał, że instynkt konia zawiedzie go do jego domu. Interweniował jedynie wtedy, gdy koń schodził z drogi i zaczynał jeść trawę, albo zbaczał w pola. Wówczas ojciec prowadził go z powrotem na drogę. W ten sposób koń szybko wrócił do swego właściciela. Właściciel, gdy ujrzał konia nie krył zaskoczenia i zapytał ojca: Skąd wiedział Pan, że koń pochodzi właśnie stąd i należy do nas? Na to ojciec odpowiedział: "Ja tego nie wiedziałem, to koń wiedział! Ja tylko pilnowałem, żeby nie zszedł z drogi".

Tym właśnie jest coaching

 

Historia opowiedziana przez Miltona Ericksona

Sprzedaż

 1. Zarządzanie sprzedażą
 2. Warsztaty wypracowywania standardów sprzedaży w nowoczesnej firmy
 3. Zarządzanie strategiczne dla szefów zespołów handlowych
 4. Nowoczesne techniki sprzedaży
 5. Skuteczna procedura wizyty handlowej
 6. Obrona ceny
 7. Zarządzanie czasem sprzedaży i organizacja pracy
 8. Coaching indywidualny jako podstawa rozwoju kompetencji
 9. Aktywne pozyskiwanie klientów oraz zarządzanie relacjami
 10. Akademia Profesjonalnej Obsługi Klienta
 11. Akademia Przedstawiciela Handlowego
 12. Budowanie postawy sprzedażowej handlowca
 13. Wywieranie wpływu w procesie sprzedaży
 14. Umiejętność obalania obiekcji klienta
 15. Istotne czynniki procesu profesjonalnej sprzedaży
 16. Sprzedaż przez telefon
 17. Rekrutacja handlowców
 18. Obsługa i kontakt posprzedażowy

 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami w powyższych obszarach wyślij zamówienie/zapytanie

Wyślij zapytanie

 

Coaching Oferta

Inwestuj w swój rozwój osobisty, wzmacniaj kompetencje i aktywnie kieruj swoim rozwojem zawodowym. Oferujemy:

 • Coaching personalny - nastawiony na rozbudowę sfery wewnętrznej człowieka
 • Coaching zawodowy - związany z rozwojem, karierą
 • Executive coaching - praca z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw
 • Coaching inwestycyjny - związany zazwyczaj z osobistymi inwestycjami
 • Coaching biznesowy - nastawiony na rozwój biznesu
 • Coaching grupowy - nastawiony na radzenie sobie z podobnymi wyzwaniami, przed którymi stoją uczestnicy szkolenia

Wszystkie osoby zajmujące się coachingiem z ramienia naszej firmy posiadają minimum 10 letnie doświadczenie w pracy coacha.

HR

 1. Sztuka automotywacji, czyli jak żyć żeby być wolnym
 2. Motywowanie zespołu
 3. Elementy przywództwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 4. Lider w zespole, a pozostałe role zespołowe
 5. Lider i menedżer w procesie zarządzania firmą
 6. Komunikacja interpersonalna z elementami asertywności
 7. Asertywność
 8. Coaching i mentoring
 9. Metody podnoszenia efektywności pracy
 10. Rekrutacja pracowników
 11. Kształtowanie zatrudnienia - Rekrutacja i selekcja pracowników
 12. Jak zbudować efektywne systemy motywacyjne i ocen pracowniczych
 13. Jak radzić sobie z „wypaleniem” pracowników
 14. Strategie szkolenia pracowników
 15. Jak podnieść wydajność pracowników
 16. Ocenianie, wynagradzanie i motywowanie pracowników

 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami w powyższych obszarach wyślij zamówienie/zapytanie

Wyślij zapytanie

 

Cookies

Ta strona używa cookies. Jeśli tego nie akceptujesz zmień ustawienia przeglądarki.