• Biegły Rewident
  Doradca Podatkowy
  Audytor
  Compliance Expert FICA

  Zaufaj osobie z pasją i doświadczeniem! Zapraszam do współpracy!
 • 1

Praca w obszarze psychologii behawioralnej oraz społecznej jest moją pasją...Pracownicy są najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest, aby w procesie rekrutacji wyłonić najlepszych kandydatów, idealnie pasujących do organizacji, w której mają pracować. Rekrutacja to szukanie na intuicję. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży.

W działaniach przyświeca mi głównie jeden cel: skutecznie zatrudniać, dbając zarówno o interesy naszych Zleceniodawców, jak i oczekiwania, motywacje i ambicje osób zatrudnianych. Firmę, organizację tworzą LUDZIE!

 Moje działania oparte są m.in. o:

 • kompleksową rekrutację pracowników na pożądane stanowisko
 • dobór profili do strategii firmy
 • analizę dokumentów rekrutacyjnych (CV, listów motywacyjnych, innych)
 • tworzenie struktur organizacyjnych
 • określenie obszarów zadaniowych
 • mentoring stanowiskowy
 • coaching zawodowy
 • przygotowanie dokumentów m.in. akt osobowych, innej dokumentacji wymaganej przez Kodeks Pracy i rozporządzenia
 • szkolenia kadrowe
 • wdrażanie własnych narzędzi wspomagających proces zarządzania kadrami, tj. wartościowanie stanowisk pracy, opisy stanowisk, oceny okresowe
 • model wczesnego ostrzegania przed kryzysem w firmie

 

W zakresie programów doradczych świadczę usługi takie jak:

 1. Systemy ocen okresowych:
  • Badania potrzeb i opisów stanowiskowych,
  • Szkolenia osób dokonujących oceny pracowników,
  • Wypracowanie systemu ocen pracowniczych z podziałem na stanowiska,
  • Przygotowanie arkuszy ocen pracowniczych,
  • Wdrożenie sytemu ocen pracowniczych,
  • Korekty wprowadzania systemu
 2. Audyty personalne:
  • Badania kontaktów interpersonalnych w organizacji
  • Badania zgodności kompetencji pracowników z wykonywaną funkcją
  • Budowa systemu motywacyjnego
  • Wytypowanie rezerwowej kadry menedżerskiej
  • Określenie potrzeb szkoleniowych w organizacji
 3. Analiza pracy:
  • Analiza i opisy stanowisk pracy,
  • Tworzenie profilu cech osobowych,
  • Kart opisu pracy na stanowisku,
  • Obserwacja procesu pracy,
  • Wywiady z pracownikami wykonawczymi i kierownikami liniowymi oraz tzw. ekspertami,
  • Przygotowanie kwestionariuszy analitycznych,
  • Przygotowanie instrukcji stanowiskowych i zakresów obowiązków
 4. Systemy motywacyjne:
  • Diagnozowanie systemu motywowania,
  • Badanie postaw i opinii pracowników (badanie poziomu zaspokojenia oczekiwań, diagnoza hierarchii motywów),
  • Badanie sytuacji organizacji pracy,
  • Opracowanie systemów motywacyjnych
 5. Systemy wynagrodzeń:
  • Opracowanie strategii wynagrodzeń,
  • Wartościowanie pracy i budowy taryfikatorów kwalifikacyjnych
 6. Rekrutacja pracowników:
  • Określenie profilu wymagań,
  • Prowadzenie akcji rekrutacyjnej (ogłoszenia, selekcja dokumentów, rozmowy kwalifikacyjne i wybór kandydatów),
  • Assessment Center
 7. Supervisor stanowisk sprzedażowych.
  • Weryfikacja procedur sprzedażowych,
  • Badanie kontaktu z klientem,
  • Weryfikacja błędów handlowych,
  • Nadzór nad postępem handlowców,
  • Analiza kontaktów telefonicznych w call center

Cookies

Ta strona używa cookies. Jeśli tego nie akceptujesz zmień ustawienia przeglądarki.