• Biegły Rewident
    Doradca Podatkowy
    Audytor
    Compliance Expert FICA

    Zaufaj osobie z pasją i doświadczeniem! Zapraszam do współpracy!
  • 1

 

Je voudais exprimer ma reconnaissance pour le travail de Mme Monika Iwaniec et son équipe pour leur aide dans la gestion de l'entreprise, des conseils professionnels, le soutien technique, des services de ressources humaines et financières. Je représente une société internationale spécialisée dans les services de construction et une agence de l'emploi. Je n’habite pas en Pologne pour tous les jours, ce qui entraîne d'importantes difficultés à se retrouver dans le maquis de règles et de principes qui y règnent. Madame Monika, dès le début de l'entreprise a contribué à établir la stratégie, a présenté des business-plans montrant les domaines d'efficacité, elle s’est occupée de déclaration à toutes les intitutions, depuis plusieurs années elle tient la documentation comptable, fiscale et concernant le personnel. Notre société a subi de nombreux contrôles polonais et en français. Dans tous les cas, ils étaient réussis pour nous. Je pouvais venir, téléphoner n’importe quand - elle n'a jamais refusé de m'aider. Ses remarques et ses conseils sont très précieux pour nous. C’est agréable de diriger une entreprise quand on a une sécurité juridique et financière dans chaque domaine d'activité en la personne de Mme Monica et son équipe. Je la remercie beaucoup pour cette coopération, qui dure toujours et je voudrais recommander ses services à tous ceux qui ont besoin de soutien dans l'entreprise, comme un investissement précieux dans la connaissance (car on peut apprendre beaucoup d’elle ) et de la «tranquillité d'esprit dans le business".

 

Révérencieusement

Casimir Sakowicz

vice-président RENOVA Sp. z o.o.

 

 

Chciałem wyrazić uznanie dla pracy Pani Moniki Iwaniec i jej zespołu za pomoc w prowadzeniu firmy, za profesjonalne doradztwo, wsparcie merytoryczne, obsługę finansowo-kadrową. Reprezentuję międzynarodową firmę zajmującą się usługami budowlanymi. Nie mieszkam na co dzień w Polsce, stąd znaczne utrudnienia w znalezieniu się w gąszczu przepisów i zasad tu panujących. Pani Monika od samego początku istnienia firmy pomogła w ustaleniu strategii, przedstawiła biznes plany wskazujące obszary efektywności, zajęła się sprawami zgłoszeń do wszystkich instytucji, od wielu lat prowadzi dokumentację księgową, podatkową oraz związaną z pracownikami. Spółka nasza przeszła wiele kontroli zarówno polskich jak i francuskich. W każdym przypadku z powodzeniem dla nas. Kiedykolwiek był nie przyjechał, nie zadzwonił Pani Monika nigdy nie odmówiła mi pomocy. Zawsze wskazuje właściwe kierunki. Nawet jeśli miałem inne zdanie, z czasem okazało się że miała rację. Dobrze, że wtedy posłuchałem a nie postanowiłem działać według swojej opinii. Dziękuję bardzo za współpracę, która trwa nadal i polecam jej usługi wszystkim, którzy potrzebują wsparcia w biznesie jako wartościowa inwestycja w wiedzę i „spokój w prowadzeniu biznesu”.

 

Cookies

Ta strona używa cookies. Jeśli tego nie akceptujesz zmień ustawienia przeglądarki.