• Biegły Rewident
    Doradca Podatkowy
    Audytor
    Compliance Expert FICA

    Zaufaj osobie z pasją i doświadczeniem! Zapraszam do współpracy!
  • 1

 

Referencje dla audytorów Pani Moniki Iwaniec i Pana Marka Luty wydane przez Zarząd firmy Księgarnie Nova sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Boya- Żeleńskiego 16

Po przeprowadzonym w maju 2007 r. cyklu szkoleń dla pracowników firmy przez Międzynarodowego Trenera Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie (P. Marka Luty) Zarząd spółki doszedł do wniosku, iż niezbędne jest przeprowadzenie audytu aby płynnie dokonać restrukturyzacji firmy.

 

Umowa na przeprowadzenie audytu dotyczyła czterech obszarów działania firmy a mianowicie:
- organizacyjnego
- finansowego
- personalnego
- handlowego

Zakres prac obejmował:
- zbadanie systemów wg. obszarów jw.
- wskazanie obszarów i metod restrukturyzacji
- naznaczenia kierunków i metod rozwoju firmy
- przygotowanie wzrostu wartości firmy
- sporządzenie planu restrukturyzacji, jej wstępne wdrożenie i monitorowanie obszarów   restrukturyzowanych po wnioskach z audytu

W umowie audytowej towarzyszył aneks zlecający wykonawcy przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych w czterech obszarach zgodnie z wnioskami z przeprowadzonego audytu.

Wszelkie raporty z przeprowadzonych prac przekazano Zarządowi w terminie.

Otrzymano następujące opracowania:
- Raport z przeprowadzonego audytu w firmie Księgarnie Nova sp. z o.o. w Rzeszowie
- Kierunki i wytyczne do działania w zakresie planu restrukturyzacji obszaru organizacyjnego.
- Raport restrukturyzacji w obszaru controllingu i finansów
- Kierunki i wytyczne do działania w zakresie planu restrukturyzacji obszaru personalnego.
- Kierunki i wytyczne do działania w zakresie restrukturyzacji obszaru handlowego
- Projekt konstrukcji ocen pracowniczych dla firmy.
- Projekt regulaminu wynagradzania firmy.
- Wartościowanie i opisy stanowisk pracy, oraz projekt strategii wynagrodzeń i premiowania dla firmy.

Tak więc w wyniku pracy audytorów opartej na empirii i naukowych zasadach przeprowadzania audytów Zarząd firmy otrzymał:
- wszechstronną diagnozę zastanej sytuacji w firmie
- wytyczone kierunki działań które należy podjąć
- nowoczesne narzędzia w zakresie zarządzania firmą w czterech newralgicznych dla firmy obszarach.
- pomoc w zakresie wdrażania działań restrukturyzacyjnych a mianowicie:

1. Zaprojektowanie schematu organizacyjnego działu handlowego i wprowadzenie w życie
2. Wyłonienie osób na stanowiska menadżerskie i określenie ich zadań.
3. Przeprowadzenie rozmów z kandydatami na informatyków, określenie zadań i terminów ich wykonania.
4. Praktyczne zaprojektowanie jak winny przebiegać rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy.
5. Zaprezentowanie i nauczenie jak wyznaczać zadania, określać ich cele i egzekwować terminów ich     wykonania.
6. Praktyczne nauczenie jak tworzyć bank ofert kadrowych.
7. Instruktaż w formie odpowiedzi na jednostkowe zapytania dot. różnych spraw i problemów w firmie.

Reasumując – wszelkie działania i prace podjęte przez audytorów i zakończone raportami wyznaczyły solidną podstawę do nowoczesnego zarządzania firmą w jej wieloaspektowym funkcjonowaniu i nauczyły identyfikować ryzyka i radzić sobie z nimi. Dało to Zarządowi firmy komfort pewności w podejmowanych działaniach.
 

Irena i Piotr Kościółek,

Rzeszów 07.05.08

 

Cookies

Ta strona używa cookies. Jeśli tego nie akceptujesz zmień ustawienia przeglądarki.