• Biegły Rewident
    Doradca Podatkowy
    Audytor
    Compliance Expert FICA

    Zaufaj osobie z pasją i doświadczeniem! Zapraszam do współpracy!
  • 1

Posiadam Uprawnienia Biegłego Rewidenta (nr 12746) oraz Audytora Wewnętrznego (nr 662/2004).

Biegły Rewident najczęściej utożsamiany jest z badaniem sprawozdań finansowych. Niemniej jednak coraz częściej od biegłych rewidentów – ze względu na ich szerokie, interdyscyplinarne spojrzenie, ogromne doświadczenie analityczne, wreszcie specjalizacje branżowe – oczekuje się już nie tylko weryfikacji historycznych danych finansowych, ale także spojrzenia w przyszłość i wskazania zarówno szans jak i zagrożeń stojących przed organizacją. Dlatego też zakres usług świadczony przez biegłych rewidentów ewoluuje wraz z rynkiem i stale się rozszerza. Moje doświadczenia w pracy z różnymi firmami, z różnych branży i na różnych stanowiskach stanowi bogate źródło wiedzy i wachlarz wsparcia dla Klienta zgodnie z oczekiwaniami rynku.

Zapraszam do skorzystania z moich usług w zakresie:


-
badania i przeglądów sprawozdań finansowych,
-
wykonywania ekspertyz ekonomiczno-finansowych,
-
doradztwa podatkowego i księgowego,
-
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
-
wyceny przedsiębiorstw,
-
nadzór nad księgami rachunkowymi i podatkowymi,
-
obsługi fuzji, przejęć i przekształceń podmiotów gospodarczych,
-
działalności szkoleniowej, rachunkowością oraz prawem spółek handlowych,
- opracowywania polityk rachunkowości,
-
kompleksowej obsługi firm w upadłości,
-
outsourcingu funkcji głównego księgowego,
-
oceny kompetencji kandydatów przy naborze kadr księgowych,
-
sporządzania sprawozdań i deklaracji podatkowych,
-
audytu programów finansowanych z funduszy UE,
- usługi związane z postanowieniami kodeksu spółek handlowych.

Cookies

Ta strona używa cookies. Jeśli tego nie akceptujesz zmień ustawienia przeglądarki.